Värmepumpar och kyla i Varberg - Kungsbacka - Kungälv ! 

Kylteknik Norra Halland AB est. 2011
Vi säljer, installerar och reparerar värmepumpar och luftkonditionering, i Halland och Västra Götaland, för villor och fastigheter. Vi projekterar och installerar kylanläggningar, frysanläggningar, klimataggregat och serverrumskyla. Kylteknik N.H.A.B. är ett ackrediterat och kylcertifierat företag.
 Vi utför underhåll och service på alla typer av anläggningar. För att uppnå hög driftsäkerhet och god ekonomi arbetar vi endast med produkter av hög kvalitet. Kylteknik N.H.A.B. är ackrediterade av Swedac med ackrediteringsnummer 10382 för trycksättning med gas samt certifierat av Incert med certifikatnummer C0494.

Villavärme


Vi är utbildade och certifierade för att installera och arbeta med produkter från bla. Mitsubishi Electric, vilket vi anser är det absolut bästa som finns på marknaden. Hög driftsäkerhet och god ekonomi. Nogran projektering och väl utfört arbete är nycklen till nöjda kunder, vi tummar aldrig på kvaliteten. Luft-luft värmepumpen med direkt
luft-växling på värmeelementet resulterar i behagligt klimat i hela huset.
Luft-vatten och bergvärmepumpen ersätter alla typer av tidigare värmekälla i hus
med vattenburen värme. 

Driftanalys & Optimering


  En korrekt optimerad och väl servad anläggning sparar både pengar, komponenter och miljö. Vi optimerar kyl- och värmepumpsanläggningar via analys av drift där vi mäter alla väsentliga komponenters effektivitet, justerar och rengör efter behov för att göra er anläggning mer ekonomisk och klimatsmart.

Commercial


Våra kunder består av industrier, kommuner, fastighetsförvaltningar, 
datahallar, restauranger, livsmedelshandel och butiker som är i behov av en hög servicenivå med bred kompetens. Långvarigt sammarbete är ett av ledorden inom företaget, vilket vi uppnår genom nöjda kunder. Utöver projektering, installation och service av kyl och värmepumputrustning hjälper vi många av våra kunder med den årliga läckagekontrollen samt iordningställer dokumentationen inför årsrapporteringen till kommunernas miljö och hälsokontor. Genom ett eget register över våra kunders anläggningar med kontinuerlig uppdatering får vi en klar bild om status med hög spårbarhet.

Kontakt

Växel: 0705788762
e-post: info@knhab.se