Kyl- & Frys Anläggningar i Varberg - Kungsbacka - Kungälv


Vi bygger och servar kyl- och frysanläggningar för allt från storkök,
livsmedelsbutiker till fryslager och industrier. Vi tar hand om din anläggning
som om den vore vår egen, med noggranna kontroller, utbyte av slitagedelar
och energieffektivisering. Uppföljning av register samt noggran dokumentering
är viktigt för oss. Det finns inga projekt som är för små och det finns inget vi inte vågar oss på.

Reglering Och Övervakning


  Vi anpassar anläggningar och kylenheter med reglering och övervakning efter våra kunders behov.


Kyl- & Frysrum


Måttanpassade kyl- och frysrum för att passa kundernas unika behov.